top of page
Logo Let's Care-07.jpg
Juntaex-logo-768x358.jpg
cidalia-ok-768x410.png
Ignatianum-768x410.png
FHV-logo-ok-1500-768x410.jpg
Fundacion-logo-768x410.png
logo polo.jpg
КАИТ1.jpg
Panevezys-logo-1-768x410_edited.jpg
Universidad_Comillas-768x410.jpg
Timelex-logo-768x410.png
IPA-logo-768x410.png
Universiade-Porto-768x410.png
Zabala-logo-1-768x410.png

Сигурните връзки на привързаност играят важна защитна роля срещу предаването на социално изключване между поколенията не само в ранните етапи, но и на всички училищни нива. LET’S CARE има за цел да разбере цялостно и да подобри измерението на грижата за образователното включване и училищния успех.

Основната цел на проекта е да идентифицира най-важните причини, засягащи чувството за сигурност на учениците като първопричина за слаби постижения, изоставане и отпадане от училище на 4 различни (естествени) нива: индивидуално, релационно (чрез свързване), обществено и политическо. LET’S CARE ще създаде теоретична и практическа рамка за насърчаване на сигурност и грижовност в ученето, преподаването, в училищата и в образованието на всяко ниво като подход за прекъсване на веригата на предаване на образователно и социално изключване от поколение на поколение.

Този подход ще генерира приобщаващи и грижовни, свързващи практики в училище, които ще бъдат преведени в инструменти, препоръки и насоки за действие от началното  до средните училища и училищата с втори шанс.

 В хода на проекта ще бъдат изпълнени многостепенни, многоетапни и междусекторни изследвания, в различни европейски образователни контексти, включително 120 училища, 18 000 ученици и 2 400 учители от 6 европейски държави в 4 училищни етапа, със специално внимание към учащите в много неравностойно положение. LET'S CARE, подкрепен от експертен консорциум, ще приложи многопластов методологичен подход, включително механизми за съвместно създаване, и ще преведе резултатите от изследванията в политическия подход, чрез формулиране на нови препоръки за политики, основани на доказателства, повишаване на осведомеността относно сигурни и грижовни училища , борба със социалното изключване на децата и учениците по принцип  и особено тези  в неравностойно положение.

Lets Care Meeting 1

Покана за Координаторска среща на партньорите по проект „Let’s care” - 9-10.12.2023 година, София

Линк към регистрационна форма за Координаторска среща на партньорите по проект „Let’s care” - 9-10.12.2023 година, София

Програма на Координаторска среща на партньорите по проект „Let’s care” - 9-10.12.2023 година, София

bottom of page