top of page
Krakow.jpg
AridPl_edited.jpg
logo polo.jpg
logo_eduCYL.png
7logo-partner-1024x463-1.webp
Panevezys-logo-1-768x410_edited.jpg
Logo_MiB_Colour_Preferred.jpg
изтеглен файл.png

„Извън мрежата“ е стратегическо партньорство, което има за цел да предотврати преждевременното напускане на училище чрез нова педагогическа методология, разработена върху силни и иновативни социално-психо-педагогически основи за справяне с един нов проблем, пред който е изправено обществото: синдром на Хикикомори. Все повече ученици напускат училище не поради обучителни затруднения, а поради емоционални, комуникативни и поведенчески проблеми. Социалното отчуждение на хикикомори е многофакторно, и често е свързано с възприемана неспособност за справяне с пряко социално взаимодействие. Както е идентифицирано от изследователите, оттеглянето е постепенно и е свързано с възприемания социален натиск към асимилиране на определени повърхностни ценности. „Извън мрежата“ има за цел да предотврати социалното отчуждение, създавайки модел за многоизмерна образователна интервенция, включващ всички социални фактори: училище, извънучилищни дейности и семейство. Превенцията трябва да започне през началния училищен период, в годините, в които се развиват личността и социалните способности, за да се поддържа израстването на децата. Проектът има за цел да обучи учители в използването на стратегии за преподаване, които стимулират развитието на социалните умения у техните ученици на възраст от 8 до 13 години. „Извън мрежата“ иска да предотврати социалното оттегляне чрез социално-психо-педагогически метод, насърчаващ груповите взаимодействия в реалния живот, създаване на климат и среда, в които всеки може да изрази личния си потенциал и да развие социални умения. Тези процеси ще бъдат подпомогнати от психолози, учители, експерти, а дейностите ще се провеждат с иновативни инструменти, като изкуство във всяко измерение, роботика и непрекъснато стимулиране на себеопознаването.


Основните цели на „Извън мрежата“ са:

 • Разработване на образователна интервенция за осъзнато използване на интернет и за превенция на синдрома на Хикикомори и социалното отчуждение чрез творчески и социализиращи артистични и роботизирани дейности;

 • Обучение на педагозите да идентифицират първите сигнали за социално отчуждение, и да се намесят, за да ресоциализират децата;

 • Споделяне на добри практики за развитието на социалните умения и интереси като начин за предотвратяване на синдрома на Хикикомори;

 • Създаване на образователна общност чрез съюз между училище, семейства и организации;

 • Разработване на международна мрежа от образователни институции, ангажирани да предотвратяват социалното оттегляне чрез творчески развлекателни дейности и ангажиране на образователната общност

Проектът предвижда два обучителни момента. Въвеждащото обучение ще даде на участниците преглед на социо-емоционалните фактори, които водят до социално оттегляне и ще предостави информация за първите сигнали и възможните отговори. Това първо обучение ще бъде насочено основно към родители и представители на извънучилищните образователни асоциации. Учителите ще бъдат по-специално обучени във втори курс за осъществяване на образователни дейности от различен тип, прилагайки социално-психо-педагогическия подход на Out of the Net. Мултипликационно събитие в България ще разпространи резултатите от проектите пред международна аудитория от политици, лица, вземащи решения, университетски преподаватели, директори на училища, учители, родители, представители на асоциации и др.

Резултатите, получени по време на проекта, ще бъдат:

 • Социален, психологически и педагогически подход към превенцията на синдрома на Хикикомори в образователната среда

 • Модули за обучение „Извън мрежата“

 • Извън общността на мрежата

 • Добри практики за превенция на синдрома на Хикикомори в образователната среда

 • Политика препоръка за превенция на синдрома на Хикикомори в образователната среда

 • Насоки за родители за превенция на хикикомори и социално оттегляне

Извън мрежата1.jpg
YouTube Logo.jpg
png-clipart-directory-computer-file-folder-material-angle-white-thumbnail.png
bottom of page