top of page

ProSocial Values ​​Project

logo polo.jpg
Panevezys-logo-1-768x410_edited.jpg
logo_eduCYL.png
25134716_memlogo.jpg
Trakia University.jpg
logo MCD_edited.jpg

Проектът ProSocial Values, финансиран по програма Еразъм+, адресира предизвикателствата на социалното включване, и на образование, което да помага на деца от 5 до 15 години да овладеят просоциални умения, да развият положителни междуличностни отношения, което да насърчи както общностните процеси, така и индивидуалните изяви. В рамките на проекта се създаде международна общност от училища, които си сътрудничат в насърчаването на дейности на национално и международно ниво, специфично обучение за учителите и набор от "сериозни игри" за включване на учениците и подобряване на техните просоциални умения. Беше събрана база данни със "сериозни игри" за просоциалност. Партньорите разработиха и проведоха обучения за учителите, отговорни за техните местни просоциални общности. Проведоха се две международни конференции, местни семинари и работни срещи, бяха подготвени и издадени  три бюлетина Един от основните резултати от проекта е създаването на международна мрежа на общността, наречена „ местни семинари и работни срещи и три бюлетина ще допринесат за разпространението и използването на резултатите от проекта. Един от основните резултати от проекта е създаването на международна мрежа на общността, наречена Nobody Less, в която се включиха училища и организации от 20 държави.

ProSocial1.jpg
YouTube Logo.jpg
png-clipart-directory-computer-file-folder-material-angle-white-thumbnail.png
bottom of page