top of page

ОБРАЗОВАТЕЛНИ

РЕШЕНИЯ

 

       КАИТ ЕООД Kite Ltd.

       Над 20-годишна експертиза и компетентност

       в областите:

  • Дизайн на педагогически проекти, трансфер на образователни технологии, проектно-базирано обучение, менторство и коучинг на отделни педагози и педагогически екипи

  • Работа в международни и национални мрежи, участие в научни изследвания и валидиране на иновации

  • Обучения на педагогически специалисти 

За нас

 

 

Екипът на КАИТ ООД работи повече от 20 години в областта на предучилищното и училищното образование в България и подпомага педагози и педагогически екипи в тяхната всекидневна работа, като им осигурява иновативен инструментариум, супервизия, менторска подкрепа, презентация. 

Дейности

 

 

Екипът на КАИТ ООД извършва разнообразни дейности: разработва и реализира проекти по различни международни и национални програми, организира обучения и конференции, разработва и издава помагала и наръчници, разработва дигитални педагогически инструменти и др. 

Проекти

 

 

Екипът на КАИТ ООД е част от няколко международни мрежи и работи по мрежови проекти. 

bottom of page