top of page
Обучения на педагогически специалисти

 

 

КАИТ ЕООД е сертифицирана по ISO обучителна организация, вписана в регистър ИРОПК на МОН с УИН 8683, и предлага следните обучителни програми:

  • 86830001 Диагностика, корективна работа и мотивация за ефективно учене чрез смесени техники за преподаване (1 квалификационен кредит)

  • 86830002 Ефективност чрез методи за организация на учебно съдържание – как да използваме варианти и ресурси за организация (1 квалификационен кредит)

  • 86830003 ИКТ за насърчаване на четенето - повече от инструментариум (1 квалификационен кредит)

  • 86830004 Повишаване качеството на образованието чрез управление на педагогическия персонал и развитието на формите за квалификация (1 квалификационен кредит)

  • 86830006 Изследователски задачи, сторителинг, технологии и дизайн (3 квалификационни кредита)

 

В партньорство със сдружение "Професионален форум за образованието" предлагаме също така следните програми:

  • 57390033 Достъпни и актуални дигитални образователни ресурси, инструменти и среди (1 квалификационен кредит)

  • 57390038 Технология и дидактика на проектно-базирано обучение (Project-based Learning) и смесено обучение (Blended Learning) (3 квалификационни кредита)

  • 57390043 Иновативни, интерактивни и дигитални педагогически методи и технологии за работа в мултикултурна образователна среда (3 квалификационни кредита)

  • 57390046 Дидактически аспекти на работа с дигитални образователни платформи, инструменти и среди. Съчетаване на обучение в класната стая и в електронна среда хибридно обучение  (3 квалификационни кредита)

  • 57390048 Проектно-базирано обучение: дидактика, технология, аксиология (3 квалификационни кредита)

20190714_163918.jpg
20220226_143322.jpg
bottom of page