top of page

Дейности

cube.jpg
Обучения на педагогически специалисти

 

 

КАИТ ЕООД е сертифицирана по ISO обучителна организация, вписана в регистър ИРОПК на МОН с УИН 8683, и предлага следните обучителни програми:

  • Диагностика, корективна работа и мотивация за ефективно учене чрез смесени техники за преподаване

  • Ефективност чрез методи за организация на учебно съдържание – как да използваме варианти и ресурси за организация

  • ИКТ за насърчаване на четенето - повече от инструментариум

  • Повишаване качеството на образованието чрез управление на педагогическия персонал и развитието на формите за квалификация

  • Изследователски задачи, сторителинг, технологии и дизайн

 

cube.jpg
Супервизия, коучинг, менторска подкрепа на педагогически специалисти

 

 

Екипът на КАИТ ЕООД предлага на педагози и педагогически екипи от детски градини, държавни, общински и частни училища, държавни и частни центрове за извънкласни дейности и допълнително образование, своята експертиза и консултативна помощ, чрез еднократни или периодични супервизии, коучинг сесии, менторска подкрепа на място и чрез дистанционен контакт. Нашите експерти са съдействали на над 50 образователни институции и организации да разработят и защитят свои образователни концепции, учебни планове и програми, методики;  да подготвят документи и да осъществят регистрация в различни институции и платформи; да разработят и подадат проектни предложения към различни програми; да се включат в различни международни и национални мрежи, проекти и събития; да се свържат с експерти в необходимите им области; да намерят подходящ начин да презентират своята дейност и постижения в национален и международин мащаб. 

cube.jpg
cube.jpg
Разработване и реализиране на образователни проекти

 

 

КАИТ ЕООД е опитен и надежден партньор в образователни проекти, финансирани по различни национални и международни програми. 

Научно-изследователска, развойна и издателска дейност

 

 

КАИТ ЕООД участва в научни изследвания и дейности по трансфер и валидиране на различни образователни инструменти. Извършва издателска дейност, продуцира уеб базирани и мултимедийни образователни ресурси, дидактически игри и помагала, публикува разработки и презентации. 

bottom of page